Ernest Selleger, geboren op Tweede Kerstdag 1963 in Bergen Noord-Holland, getrouwd en vader van drie kinderen, begon zijn carrière na zijn afstuderen aan de Fotoacademie in Den Haag in 1988. In de vierentwintig jaar dat hij fotografeert is er veel veranderd, met als meest ingrijpende stap de overgang van analoog naar digitaal. De tijd van uren in de doka doorbrengen is voorbij. Daar zijn mooie technische mogelijkheden voor in de plaats gekomen. Wat niet veranderd is, is het fingerspitzengefühl dat nodig is om het ambacht fotografie te beheersen. En dat doe je, aldus Ernest, door écht te kijken.

In het licht van het vijfentwintigjarig jubileum als fotograaf dat hij volgend jaar viert, presenteert Ernest tijdens de Kunst10daagse 2014 een prachtige fotocollectie onder de titel ‘Pure Delight’.

Deze titel is niet toevallig ontstaan. Pure verwijst naar pure eenvoud. Door de foto’s in zwart-wit met slechts een subtiele kleurtoon af te drukken, ontstaat een rustig beeld. De bezoeker wordt niet afgeleid door kleuren, waardoor veel meer de aandacht uitgaat naar de kracht van de pose en de manier waarop het model een eenheid vormt met het decor. Tegelijkertijd valt een verrassende contradictie op. De keuze voor een op het eerste oog ingetogen compositie, contrasteert én harmonieert met de klasse die de modellen uitstralen: Delight. Ernest slaat hiermee een brug tussen fashion en nature, zeer verschillende specialisaties binnen de fotografie.

Op de vraag wat Ernest wil bereiken met deze expositie, antwoordt hij gepassioneerd: ‘Dat fotografie als onderdeel van de Kunst10daagse echt zal knallen!’

Pure Delight – een nieuwe kijk op fotografie.


Ernest Selleger, born on Boxing Day 1963 in Bergen North Holland, married and father to three children, began his career after graduating from the Photo Academy in The Hague in 1988. In his 24 years as a photographer, a lot has changed, the most radical change being the switch between analogue to digital. The time of spending hours in the darkroom are over. In its place are amazing technical possibilities. What hasn’t changed is the natural flair for taking photographs, and that is what Ernest has thanks to really looking.

In light of the fact that he celebrates 25 years as a photographer next year, Ernest is presenting a beautiful photo collection ‘Pure Delight’ during the 10DaysOfArt 2014.

The title of his exhibition is not a coincidence. Pure signifies pure simplicity. Presenting the photos in black and white with just a subtle hint of colour provides a relaxed image. Visitors are not distracted by colour, thus, more attention is paid to the power of the pose and the manner in which the model forms a single entity with the décor. Simultaneously there is a surprising contradiction. The choice for subdued composition at first glance contrasts and harmonises with the class that the models exude: Delight. Ernest thus creates a bridge between fashion and nature, two very different specialisations in photography.

In answer to the question of what Ernest wishes to achieve with this exhibition, he provided the passionate answer: ‘That photography as part of the 10DaysOfArt will really shine!’

Pure Delight – a new look at photography.